Barneidrett

Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuell orientering, vekt, fysiske utvikling og funksjonshemning.

I Lånke IL starter 5-åringene med allidrett i Idrettsskolen. Fra det året barna fyller 10 år kan de starte med særidrett.

Barneidrettsansvarlig Lånke IL
Navn: Gard Frode Holmberg
Rolle: Leder Allidrett
E-post: gardfrode@gmail.com
Telefon: 908 56 352

Barnas rettigheter på 1 minutt

Barneidrettsbestemmelsene

Må du spesialisere for å bli best?

Myte – Barn har ikke lov til å vinne?

Hvem sine drømmer skal du realisere?