GENERELL KLUBBINFORMASJON

Lånke Fotball er en del av Lånke IL som ble stiftet 12 mai 1918. Lånke IL er en breddeidrettsklubb hvor foruten Fotball også inkluderer Idrettsskole, Håndball, Ski, Friidrett og Trim. Lånke Fotball har eget styre og eget regnskap, men rapporterer til hovedstyret i Lånke IL ved månedlige hovedstyremøter samt årsmelding.

Lånke Fotball har i ca 350 aktive fotballspillere fra Gutter/Jenter 10år tom senior herrer og damer, og klubben er stadig i vekst. Vår arena er Tønsåsen Idrettspark i Lånke.

Klubbnavn: Lånke IL
Postadresse: 7517 HELL
E-postadresse: laanke.fotball.leder@gmail.com
Organisasjonsnummer: 918 383 417 (Lånke IL Fotball) / 876 696 312 (Lånke IL)
Bankforbindelse: Hegra Sparebank
Bankkonto Lånke Fotball:  4465.24.73153
VIPPS Lånke Fotball: 129603
Medlem av: Norges Idrettsforbund
Tilknyttet: Norges Fotballforbund og Trøndelag Fotballkrets

ÅRSMØTE:

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år i utgangen av mars måned. Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva idrettslaget skal gjøre, og hvordan det skal drives, bør delta på årsmøtet. Alle medlemmer har forslagsrett til årsmøtet. Det samme har idrettslagets styre og de komiteer/utvalg som er gitt forslagsrett. Eks valgkomiteen. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes idrettslagets styre senest 14 dager før årsmøtet. Styret har ansvar for at alle ønskede saker fremmes for årsmøtet. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned og innbetalt medlemskontingent Lånke idrettslag. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. se idrettsforbundet.no.

LÅNKE FOTBALL

 • Klubben skal til enhver tid få optimalt ut av de tilgjengelige ressurser på alle områder
 • Lånke Fotball skal være en viktig del av Stjørdalsfotballen
 • Lånke Fotball skal være en stor breddeklubb
 • Lånke Fotball skal dyrke frivillighetskulturen.
 • Tønsåsen skal være en åpen og inkluderende møteplass

BREDDEKLUBBEN LÅNKE FOTBALL

 • Lånke Fotball skal være en klubb der en kan utvikle seg som menneske og som fotballspiller
 • Lånke Fotball skal bidra til å skape en god og trygg arena
 • Lånke Fotball tilstreber i stor grad frivillige foreldre som trenere og ledere
 • Lånke Fotball skal legge til rette for at flest mulig skal spille fotball lengst mulig
 • Lånke Fotball skal være en klubb med gode trenere og ledere (tilstrebe kompetanse)
 • Lånke Fotball skal legge til rette for godt fotballtilbud til barn allerede fra 5 års alderen via idrettskolen
 • Lånke Fotball skal legge til rette for å gi et tilpasset tilbud til gutter og jenter opp til 19 års alderen
 • Lånke Fotball skal ha et tilbud for senior damer og herrer
 • Lånke Fotball skal ha et godt samarbeid med
  • Alle idrettsgrupper i Lånke IL
  • Andre klubber i nærområdet
  • Næringslivet
  • Kommunen
  • Skoler og barnehager

Vår visjon:

Flest mulig, lengst mulig, best mulig

FLEST MULIG: Lånke Fotball skal gi alle som vokser opp og bor i nærmiljøet et godt samhold gjennom engasjerende sportslig og sosialt tilbud

LENGST MULIG: Lånke Fotball skal tilby en livslang sportslig og sosial arena der det er attraktivt å engasjere seg

BEST MULIG: Lånke Fotball skal gi et best mulig sportslig og utviklende tilbud til alle medlemmer utfra forutsetninger og eget potensial

Våre verdier er:

Samhold, Bredde, Inkluderende og Utviklende

SAMHOLD fordi:

 • Alle spillere skal bli godt mottatt og ivaretatt på treningsfeltet
 • Vi lar alle komme med egne utspill/ideer -Skaper engasjement
 • Trenermøter har fokus på samhold
 • Vi skaper engasjement hos foreldre – gir sosialt samhold
 • Vi skaper fellesskap på fritida
 • Vi har gode relasjoner i klubben
 • Vi fremsnakker klubben og gjør hverandre god
 • Vi gjør dugnad til en positiv aktivitet

BREDDE fordi:

 • Vi skal tilby et like godt tilbud til alle spillere – uansett nivå
 • Vi skal være flinke til å tilrettelegge – ha et tilbud også til de som ønsker noe særskilt
 • Differensiering og samarbeid på tvers av lag.
 • Alle skal få spille fotball uansett nivå. De er velkommen i Lånke Fotball

INKLUDERENDE fordi:

 • Vi skal se alle, både spillere, trenere og andre som ønsker å bidra
 • Ingen skal føle seg utenfor. Vi skal backe opp hverandre
 • Alle skal behandles likt – men likevel ulikt  
 • Vi skal tilby trenere med kompetanse og som forstår vårt verdigrunnlag
 • Vi tilbyr trenermøter hvor fokus er inkludering
 • Vi tilbyr gode og effektive treninger tilpasset ferdigheter til hver enkelt spiller uavhengig av status
 • Vi er åpen for alle som ønsker å bidra
 • Vi skal tilby godt og nok utstyr til alle som ønsker å spille fotball

UTVIKLENDE fordi:

 • Vi ønsker å utvikle spillere, trenere og dommere på alle nivå
 • Vi ønsker at alle skal få et kvalitetstilbud uansett ambisjon
 • Alle skal få utvikle seg både som spiller og menneske
 • For de som vil satse skal klubben ha et utviklingstilbud som gir de reelle sjanser til å bli fotballspillere på høyt nivå

LÅNKE FOTBALL SIN SPORTSLIG MÅLSETTING

Sportslige hovedmål:

 • Utvikle spillere og dommere for at de skal bli best mulig (jf visjon: best mulig)
 • Fokusere på sportslig og langsiktig utvikling fremfor kortsiktighet og enkeltresultater
 • Rekruttere spillere slik at Lånke Fotball innehar to lag på hvert års trinn i både gutte- og jentefotballen
 • Lånke Fotball bør tilstrebe 1 trener pr. 5 spiller fra 6-12 år
 • Lånke Fotball bør tilstrebe 1 trener pr. 10 spiller fra 13-19 år
 • Hvert år representerer Lånke Fotball spillere og trenere inn i BDO
 • Ivareta alle spillere på alle ferdighetsnivå slik at de holder på lenge med fotball. (Jf visjon: flest mulig, lengst mulig)

Sportslige delmål:

 • Alle lag i barne- og ungdomsfotballen skal ha et tilrettelagt og koordinert treningsopplegg med egne mål og planer for sesongen i tråd med Lånke Fotball sin sportsplan
 • Rekruttere og utvikle kvalifiserte trenere til lagene og som arbeider i forhold til sportsplan
 • Lånke Fotball skal være en klubb som lar seg inspirere av andre klubber og oppfordrer til samarbeid