Allidrett

Barn i Lånke skal få delta i idrettsaktiviteter og utvikle seg fysisk og psykisk med betydelig fokus på sosialt samvær og fellesskap. Aktivitetene, målene og metodene som benyttes skal legge grunnlaget for et livslangt ønske om å fremme fysisk og psykisk helse og velvære, og sådan gi hvert enkelt individ en mulighet til å være et forbilde for sine omgivelser og oppvoksende generasjoner.

Lånke IL ønsker å fremme allsidighet, og Idrettsskolen skal tilrettelegge for at våre unge utøvere skal ha mulighet til å delta i flere aktiviteter. Lånke IL er medlem i Norges Idrettsforbund, og deres regler og forskrifter er ledende for de valg vi tar som idrettslag.

Du kan melde deg inn i Allidrett ved å melde deg inn i riktig alderskull her: Innmelding i Lånke IL Allidrett

2018-kullet
Gruppeleder: Jon Håvard Hammer
Facebookgruppe:

2017-kullet
Gruppeleder: Janicke Mæhre
Facebookgruppe: Lånke Allidrett 2017

2016-kullet
Gruppeleder: Håvard Wognild, 970 32 959, haavarwo@gmail.com
Facebookgruppe: Lånke idrettsskole 2016

2015-kullet
Gruppeleder: Lene Langås, 474 82 077, lene.langas@gmail.com
Facebookgruppe: Lånke idrettsskole 2015

2014-kullet
Gruppeleder: Henrik Braaten, 936 79 195, henrik-b@hotmail.com
Facebookgruppe: Lånke Idrettsskole 2014

Styret i Allidrett
Leder: Henrik Braaten, 936 79 195, henrik-b@hotmail.com
Sekretær: Erik Torp
Kasserer: Håvard Vik
Styremedlem Oddvar Røddesnes