Idrettsskolen

Barn i Lånke skal få delta i idrettsaktiviteter og utvikle seg fysisk og psykisk med betydelig fokus på sosialt samvær og fellesskap. Aktivitetene, målene og metodene som benyttes skal legge grunnlaget for et livslangt ønske om å fremme fysisk og psykisk helse og velvære, og sådan gi hvert enkelt individ en mulighet til å være et forbilde for sine omgivelser og oppvoksende generasjoner.

Lånke IL ønsker å fremme allsidighet, og Idrettsskolen skal tilrettelegge for at våre unge utøvere skal ha mulighet til å delta i flere aktiviteter. Lånke IL er medlem i Norges Idrettsforbund, og deres regler og forskrifter er ledende for de valg vi tar som idrettslag.

2016-kullet
Gruppeleder: Håvard Wognild, 970 32 959, haavarwo@gmail.com
Facebookgruppe: Lånke idrettsskole 2016

2015-kullet
Gruppeleder: Tina Polle Dybvad, 930 12 79, tinamyranpolle@gmail.com
Facebookgruppe: Lånke idrettsskole 2015

2014-kullet
Gruppeleder: Ivar Rødde, 952 60 634, ivar_rodde@hotmail.com
Facebookgruppe: Lånke Idrettsskole 2014

2013-kullet
Gruppeleder: Merete Aasheim, mereteaasheim@gmail.com
Facebookgruppe: Idrettsskolen for Lånke 2013 Kullet.

2012-kullet
Gruppeleder: Trine Kristoffersen, 480 80 306, trinekri@ntebb.no
Facebookgruppe: Foreldreside 2012-kullet Idrettsskolen

Innebandygruppe
Gruppeleder: Åge sjølstad, Age@stjordal-sjotransport.no
Facebookgruppe: Innebandy Lånke

Styret i Idrettsskolen
Leder: Gard Frode Holmberg, 908 56 352, gardfrode@gmail.com
Sekretær: Grethe Hammer
Kasserer: Håvard Vik
Styremedlem Ida Tronseth Wognild
Styremedlem Oddvar Røddesnes