Politiattest

Alle med oppgaver i idretten som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold til mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal vise politiattest.

Du kan enkelt søke om politiattest på politiets nettsider.

Du trenger en bekreftelse fra idrettslaget for å søke om politiattest. En slik bekreftelse på formål med søknad om politiattest finner du her.

Når du søker, legger du ved (laster opp) dokumentet med bekreftelse fra idrettslaget.    

Dersom du er under 18 år, må du også legge ved en bekreftelse med underskrift fra dine foresatte på at de vet at du søker om politiattest. En slik bekreftelse finner du her.

Di finner mer info om politiattestordning hos idrettsforbundet.

Hvis du har spørsmål om politiattester kan du kontakte politiattestansvarlig i Lånke IL, Gard Frode Holmberg (laankeil.leder@gmail.com)